Mentorschap

Wat is mentorschap?

Mentorschap wordt uitgesproken wanneer mensen niet goed (meer) zelf kunnen beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter benoemd een mentor voor een persoon die niet in staat is zelfstandig deze belangen te behartigen.

De cliënt blijft zelf handelingsbekwaam zover dat mogelijk is. Het is van belang dat de mentor samen met de cliënt beslist over de zorg en het welzijn.

Indien een cliënt op basis van PGB zorg ontvangt kan het PGB door de mentor worden beheerd.

Wat biedt een mentor?

Een professioneel mentor is geen zorg- of hulpverlener, maar die organiseert en regisseert de zorg- en hulpverlening. Wanneer er zorg wordt geboden ziet de mentor toe of deze naar wens verloopt en die zorgt ervoor dat de persoonlijke belangen worden behartigd.
Samen met de cliënt beslist de mentor over welzijn en zorg. Dat kan variëren van keuzes afwegen en samen maken over al dan niet zelfstandig wonen, of over een medische behandeling, of over zaken die welzijn betreffen.

Alle levensvragen kunnen met de mentor worden besproken en vastgelegd.

Wie kan mentorschap aanvragen?

  • Dat kunt u zelf doen, of uw partner
  • Een familielid tot in de vierde graad
  • Een zorginstelling
  • Een voogd voor minderjarige kinderen
  • De bewindvoerder
  • De rechtbank of het Openbaar Ministerie
  • De voogd, mits de betrokkenen minderjarig is en onder gezag staat.
  • De officier van justitie

Hiervoor kan een verzoekschrift worden ingediend welke men kan vinden onder www.rechtspraak.nl

Scroll naar top