Curatele

Wat is curatele?

Curatele wordt uitgesproken wanneer mensen niet goed (meer) zelf kunnen beslissen over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. De kantonrechter benoemt een curator die dat voor de cliënt regelt. De onder curatele gestelde is handelings- en wilsonbekwaam, mag niet zelfstandig contracten afsluiten, is ook niet gezag dragend voor de kinderen én de curator regelt ook de financiële zaken voor de curandus.

Deze maatregel wordt alleen dan opgelegd wanneer een lichtere maatregel niet toereikend is.

Scroll naar top